Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 182823

Wieści z przedszkolnego podwórka


Uwaga Rodzice!!!

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w roku szkolnym 2021/2022. Postępowanie uzupełniajace prowadzone jest od 14 do 23 czerwca 2021 r.

  Wprowadzanie i składanie wniosków - w dniach od 14 czerwca 2021 r. od godz. 8.00 do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

  Od 16 do 18 czerwca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

  - 21 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 -podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  - Od 21 do 22 czerwca 2021 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego, podpisywanie deklaracji regulujących zasady pobytu dziecka w placówce (niezłożenie pisemnego oświadczenia i Deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym).

  - 23 czerwca 2021 r. o godz.12:00 - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

   

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce uprzejmie prosi o zapoznanie się z informacją promującą instalowanie aplikacji STOP COVID przez mieszkańców Małopolski. Istotnym jest aby z aplikacji skorzystało jak najwięcej osób. To realne wsparcie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), poniżej zamieszczamy Klauzulę informacyjną.

 

Pozdrawiają administratorzy:Ewa Kaczor & Magdalena Kwinta & Małgorzata Tracz