Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 226747

"Zdrowym i aktywnym być"- zaproszenie do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

Wydarzenia » "Zdrowym i aktywnym być"- zaproszenie do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich serdecznie zaprasza

do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym

„ZDROWYM I AKTYWNYM BYĆ”

 GŁÓWNE ZASADY KONKURSU:
 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich

2.Termin składania prac:

- rozpoczęcie konkursu – 14.04.2020 r.

- zakończenie konkursu –12.06.2020 r.

-ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród –czerwiec 2020r. wraz z zakończeniem roku szkolonego

3.Temat prac konkursowych: ”Zdrowym i aktywnym być”

 CELE KONKURSU:

- uwrażliwienie dzieci na potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

-uświadomienie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie

-wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu

-uświadomienie dzieciom roli sportu w dbaniu o własne zdrowie

-motywowanie dzieci do poznawania różnych technik plastycznych poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich oraz ich rodzin

2. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu

3.Technika wykonania pracy: dowolna (rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, naklejanie itp.)

   Format: A4 lub A3

4. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora

5.Kryteria oceny pracy: dobór techniki i zastosowanych środków plastycznych, samodzielność wykonania, estetyka, sposób przedstawienia tematu

6.Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę

7. Prace konkursowe należy przekazać wychowawcom poszczególnych grup

8.Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora

9. Dzieci nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy

10.Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą imiona i nazwiska jej autorów

11.Wystawa nagrodzonych prac pokonkursowych zostanie zorganizowana w Zespole ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej przy MGOPS w Wieliczce

12. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

- zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów

- opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów

Informacje dodatkowe:

1.Osoby koordynujące:

Małgorzata Tracz i Dorota Domagalska- Typa