Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 182819

Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

Polecamy » Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

   Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które ujawnia się przed 3 rokiem życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, oddziaływującego na funkcje pracy mózgu w sferach rozumowania, kontaktów społecznych i porozumiewania się z innymi.

Świat dziecka autystycznego  organizuje się w przestrzeni bodźców zmysłowych, a jego aktywności koncentrują się na ich poszukiwaniu i wytwarzaniu poprzez autostymulację oraz eliminowaniu bodźców niepożądanych .  Dziecko często  odizolowuje się od społeczeństwa, rodziców, rówieśników aby zatrzymać ogrom bodźców (zapachy, odgłosy, ruchy przedmiotów), chce żyć w  swoim świecie. Otaczająca go rzeczywistość powoduje  reakcje nieadekwatne do sytuacji. Potrafi uciekać, „ zawieszać się” w swoim myśleniu, krzyczeć, tupać , kręcić się w kółko lub trzepotać rękami.  Mimo ,iż takie zachowania  bywają niepokojące, to ich przyczyny nie do końca są poznane i jednorodne. Uogólniając to wynik sprzężenia czynników związanych z podatnością dziecka i czynników zewnętrznych. Znanych jest już wiele dróg dotarcia do dziecka autystycznego z którym można pracować na szereg różnych sposobów. Więcej informacji na powyższy temat znajdą Państwo w literaturze, którą gorąco polecamy. 

1.     Błeszyński J. : „Teorie wspomagające rozwój osób z autyzmem; Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

2.     Brich A., Malim T.: „Psychologia rozwojowa w zarysie”;Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

3.     Cieszyńska J., Korendo M. : „Wczesna interwencja terapeutyczna”;Wydawnictwo Edukacyjne Kraków 2007

4.     Frańczyk A., Krajewska., : „Program psychostymulacji dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwoju”; Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

5.     Gałkowski T : „ Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym” ;Warszawa 1995

6.     Grandin Temple : „Byłam dzieckiem autystycznym” ; Warszawa 1995

7.     Grodzka M.: „ Dziecko autystyczne- dziennik terapeuty”; PWN Warszawa 2000

8.     Hannaford C.: „ Zmyślne ruchy które doskonalą umysł”; Wydawnictwo Medyk Warszawa 1998

9.     Herbert M.: „Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy” ; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

11.Kaja B. : „Zarys terapii dziecka”: Wydawnictwo WSP

12. Kruk –Lasocka ;”Autyzm czy nie autyzm. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci”

13.Moor J.: „ Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym” Wydawnictwo Cyklady Łódź – Warszawa 2006

14.Markiewicz K.: „Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych” ;Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007

15.Maciarz A., Bidasiewicz M., „Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera;  Kraków 2000 (poradnik)

12.Marzec D., Banasiak A.: „ Dziecko z autyzmem. Rozważania teoretyczne doniesienia z badań” ; Wydawnictwo im. ST. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2005

13.     Obuchowska I (red): „ Dziecko niepełnosprawne w rodzinie; WSP Warszawa 1995

14.     Pisula E.: „ Autyzm. Przyczyny symptomy terapia” ; Wydawnictwo Harmonia , Gdańsk 2010

15.     Pisula E., Danielewicz D.: „Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z Autyzmem”; Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

19. Przetacznik - Gierkowska M., Makieło –Jarża G.:  „ Psychologia  Rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego”; WSiP, Warszawa 1985

20. Przetacznik- Gierkowska, Włodarski Z.: „Psychologia Wychowawcza” cz.1 i 2

21. Randall P., ParkerJ .: „Autyzm – jak pomóc rodzinie”; GWP, Gdańsk 2001

22.  Rybicka M.: „Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych”

23.  Sabik M., Szczypczyki A. „ Zabawy dla dzieci z aytyzmem”

24.  Sękowski A.: „Psychologia zdolności – współczesne kierunki badań”;  PWN, Warszawa 2004

25. Sikorska I. „Bufory stresu, Jak rozwijać odporność emocjonalną dziecka”: Wydawnictwo Edukacyjne Kraków 2011

26.Sher B.: „Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci   z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego”; Wydawnictwo Harmonia Uniwersalia, Gdańsk 2013

27.Sherborne W.: „Ruch rozwijający dla dzieci”; PWN, Warszawa 1997

28.Szusta M., Mendel M.: „ Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Reneta, R. Steinera

29. Vance Hall, Hall M., L., : „ Jak stosować wzmocnienia” ; SPOA , Gdańsk 2002

30. Zawiślan B. „ Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu”;Wyd. Impuls 2012  

 

Czasopisma :·       

Bliżej Przedszkola 2010 Nr.5, str. 76-77

Wychowanie w przedszkolu 2009 Nr. 5, str. 16-20 „ Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm (ćwiczenia terapeutyczne)”

 

Przydatne informacje na stronach w internecie:

·        www.synapsis.waw.pl ;email:autyzm @spoa.org.pl

·        www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/twój.html.autyzmie.pl

·        www.autyzm.salve.net.pl

·        www.ppplrzeszow.edu.pl/.../dziecko autystyczne

·        www.abcautyzm.pl  

         portal.abczdrowie.pl/…dziecko-autystycznewprzedszkolu.

 

Rodzicom i wychowawcom - poleca Aneta Kalwajtys