Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 182824

Jesteśmy przedszkolem promującym aktywność fizyczną

Polecamy » Jesteśmy przedszkolem promującym aktywność fizyczną

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w ruchu. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Akcja adresowana jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej oraz uczniów i wychowanków przedszkoli.

Cel akcji: Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w ruchu” szkołom albo „Przedszkole w ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej.  Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej oraz spełniają wymagane kryteria. Aby otrzymać tytuł „Przedszkole w ruchu” należy spełnić i udokumentować trzy z podanych niżej zadań:

Ruch w przedszkolu:

1.Zajęcia organizowane w ramach podstawy wychowania przedszkolnego (obszar nr 1). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, video, opis, scenariusz zajęć).

2.Edukacja zdrowotna (obszar numer 3). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu wraz z dokumentacją foto/video z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego.

3.Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr 4). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej.

Ruch poza przedszkolem:

4.Zajęcia zorganizowane (obszar nr 6). Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli): zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci  z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia.

5.Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcania wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/video, opis).

6.Aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i dyrektorów przedszkoli: zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny wychowanków np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu itp..

Dokumentacja osiągnięć przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie zamieszczona na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Szkoły w Ruchu na portalu społecznościowym Facebook z zachowaniem prawa do umieszczenia informacji o autorze utworu/ów.

Tekst: Ewa Jamróz