Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 197Wszystkich: 248713

Oferta

Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.

  Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska, promującą działania prozdrowotne i ekologiczne. Jest placówką przyjazną dzieciom, w której wychowankowie w ciepłej atmosferze poznają, czym jest zabawa, nauka, sport, zdrowie i ochrona środowiska naturalnego.

 

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich:

 • wyposaża wychowanków w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji;
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom uwzględniając w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków;
 • kształtuje właściwe postawy wychowawcze opierając się na takich wartościach jak: dobro, prawda i piękno;
 • uczy się samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności zachowań w różnych sytuacjach.

 

   To wszystko dzieje się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, opublikowane w Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. , poz. 356.

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy następujące programy:

 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej;
 • "Jesteśmy dziećmi Bożymi  – autorzy: j. Szpet i D. Jachowiak;
 • "Zabawy na szachownicy" -program własny Ewy Kaczor i Jerzego Cholewy dla dzieci 4,5,6-letnich;
 • "W kręgu plastyki" - program własny Pauliny Szeląg i Urszuli Mikoda;
 • "Starszaki w teatrze" - program własny Ewy Jamróz dla dzieci 5,6-letnich

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu realizujemy projekty edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych:

 • "Dbajmy o zwierzęta"  - październik - listopad 2017 r.;
 • "Jak zatrzymać czas" -  luty - czerwiec 2018 r.

   Dodatkowo:

 • W poniedziałki - w godz. od 13.15 - 13.45 organizujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe w ramach Kółka Plastycznego dla dzieci z gr. I. Zajęcia te prowadzi - Aneta Kalwajtys
 • W poniedziałki - w godz. od 13.15 - 13.45 organizujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe w ramach Kółka Teatralnego dla dzieci z gr. II. Zajęcia prowadzą: Magdalena Kwinta i Małgorzata Tracz
 • W środy - w godz. 13.30 - 14.00 organizujemy nieodpłatne  zajęcia dodatkowe w ramach Kółka Teatralnego dla dzieci z gr. III. Zajęcia prowadzi - Ewa Jamróz
 • W piątki - prowadzimy nieodpłatne zajęcia szachowe dla dzieci 4,5 i 6-letnich. Zajęcia prowadzą: Jerzy Cholewa i Ewa Kaczor