Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 127Wszystkich: 219700

Szachy - gra dla małych i dużych

Polecamy » Szachy - gra dla małych i dużych

  Szachy to gra, która narodziła się w Indiach w VI wieku naszej ery. Do Polski dotarła w XIV w.

   W królewską grę może grać każdy. Grali w nie między innymi Jan III Sobieski, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Napoleon, Sophia Loren, Elżbieta I, Tadeusz Kościuszko, Fryderyk Chopin, Józef Piłsudski, Jan Paweł II. W Powiecie Wielickim tytuły arcymistrzów zdobyli Kamil Mitoń i Jan Krzysztof Duda ( 15 latek – najmłodszy arcymistrz w Europie).

   W szachy grają na całym świecie. Utworzona w 1924 r. Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) zrzeszała w 2009 r. 166 krajowych federacji w tym Polski Związek Szachowy. Mottem FIDE jest Gens una sumus (łac. Jesteśmy jedną rodziną).

   Szachy kształtują wyobraźnię, uczą logicznego myślenia, cierpliwości,   dyscypliny. zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do celu, determinacji, systematyczności. pilności. zachowania ciszy, odwagi i odpowiedzialności za podjęte decyzje, analizy działań, życia w grupie, wyciągania wniosków z popełnionych błędów, godnego przeżywania zwycięstw i porażek przy szachownicy a potem w życiu. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Gra w szachy wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Dziecko grające w szachy panuje nad sobą. Wykształcone przy szachownicy cechy umysłu i charakteru objawiają się koncentracją nad zagadnieniem, łatwością zapamiętywania szczegółów  oraz szybkością  do prawidłowego rozwiązania problemu.

   Szachy to nie tylko rozrywka intelektualna ale także opłacalna inwestycja w umysły młodych Polaków. Szachy pozytywnie wpływają na rozwój zainteresowań uczniów i ich relacje międzyosobowe oraz rozwijają pozytywne postawy i cechy takie jak tolerancja, obiektywizm, krytyczne myślenie, umiejętności zasadnego działania, komunikacja, zmysł obserwacji. Gra w szachy daje pewność siebie, rozwija wyobraźnię, umiejętność analizy napotkanych problemów. 

  Gra w szachy pozwala nawiązać wiele znajomości osobistych. Grając w turniejach można zwiedzić wiele atrakcji w Polsce i świecie. Można wygrać wiele nagród. Grać zaczynają już czterolatki. Kobiety mogą wygrać z mężczyznami, dzieci mogą ograć dorosłych.

  W Przedszkolu Samorządowym w Koźmicach Wielkich od kilku lat zajęcia szachowe prowadzi Jerzy Cholewa emerytowany dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce, sędzia szachowy klasy I. Są one nieodpłatne, odbywają się  w piątki, w trzech grupach, po około 30 minut w każdej grupie. Wyróżniający się uczestnicy zajęć stratują pod opieką rodziców w licznych ogólnodostępnych turniejach, zdobywając nagrody i turniejowe doświadczenie.

  Corocznie dyrektor Ewa Kaczor organizuje szachowe mistrzostwa  Przedszkola z atrakcyjnymi nagrodami, a liczna ekipa koźmickich przedszkolaków z powodzeniem startuje w Mistrzostwach Powiatu Wielickiego. W ubiegłym roku Emila Hajduk zdobyła brązowy medal w tych mistrzostwach. Niektóre dzieci startują w mistrzostwach Małopolski, a nawet w mistrzostwach Polski. Kilkoro w wieku szkolnym, za zgodą i pomocą rodziców kontynuuje szachową karierę zapisując się do Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce. Jest to czołowy klub w Polsce, założony w 1985 r., słynący z dobrego szkolenia dzieci i młodzieży, pod pieczą Andrzeja Irlika, pierwszego trenera naszych arcymistrzów.

Grę w szachy dla małych i dużych dziewczynek i chłopców poleca – Jerzy Cholewa

Tekst - Jerzy Cholewa