Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 182827

Uczymy się przez zabawę

Polecamy » Uczymy się przez zabawę

Bawiąc się z dzieckiem rozwijamy jego umiejętności: spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, spostrzeganie słuchowe itp. Niniejszym podajemy propozycje zabaw do wykorzystania w domu, które urozmaicą aktywność naszych pociech oraz wspomogą ich rozwój poznawczy.

Zabawy usprawniające pamięć i koncentrację uwagi:


- Zabawy wprowadzające sekwencję, np.

  •   głuchy telefon – dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało;
  •  powtórz nr telefonu – zaczynamy od 3,4 cyfr – dziecko ma je powtórzyć;
  • powtarzamy kilka razy pewną sekwencję słów (np. komin, kaczka, kanapa, krzesło, krowa, kot), a następnie prosimy, aby dziecko je powtórzyło w tej samej kolejności, ilość słów dostosowana powinna być do możliwości dziecka, zaczynamy od 3, 4 słów, w miarę możliwości zwiększamy ich ilość;

-„Jedziemy na wycieczkę” – zabawę zaczynamy mówiąc „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy…  (wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.:
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”
dziecko: „jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot”
mama: „jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę”
dziecko: „jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.

-Wymieniamy ciąg słów. Na ustalone wcześniej słowo lub grupę słów dziecko ma klasnąć, np.: na słowo lampa lub nazwy kolorów, potraw, itp.

-Nazywamy szybko i wskazujemy części ciała. Dziecko ma je wskazywać na sobie. Dla zmylenia co jakiś czas wskazujemy na sobie jakąś część ciała inną niż wymieniamy – zadaniem dziecka jest wskazywać prawidłowo na podstawie usłyszanej instrukcji słownej;


-Pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy, aby przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie na rożne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku;
-„Podaj kolejność”: za parawanem układamy w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniamy, dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniamy, a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w kolejności (zaczynamy od kilku, w powtórzeniach zwiększamy ich ilość);

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:
- wystukujemy, wyklaskujemy, wytupujemy dziecku pewien rytm a następnie prosimy o powtórzenie, przeprowadzamy kilka prób;
-układamy rytmy z patyczków np. II II II; I I  II  I I II;  I II I II itp.,  prosimy dziecko o wyklaskanie, zabawa może być prowadzona na zmianę tzn. raz układa rodzic, a dziecko wyklaskuje, następnie rytm układa dziecko, a rodzic wyklaskuje;
- wymieniamy różne głoski, dziecko reaguje klaśnięciem na daną głoskę;
- szukanie przez dziecko w domu przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą samą głoską,  w których nazwach na końcu jest ta sama głoska itp.;
- rysownie przez dziecko tyle kresek, okienek, ile jest głosek w nazwach różnych przedmiotów (wybieramy nazwy o prostej budowie fonetycznej np. rama, obraz, zegar, szafa, sufit, przechodzimy do dłuższych np. kanapa, stolik, lampa itp.);
- wyszukiwanie przez dziecko nazw przedmiotów, kwiatów, zwierząt itp. zaczynających się od pierwszej głoski lub sylaby którą wypowiedział rodzic;
- głoskujemy nazwy różnych przedmiotów, mebli,  – zadaniem dziecka jest ich wskazanie;

- głoskujemy nazwy ukrytych wcześniej zabawek, zadaniem dziecka jest odszukanie ukrytej w domu zabawki;
-wymyślanie przez dziecko słów zaczynających się np.: od głoski „s” związanych z ubiorem (sukienka, spodnie, serdak, skarpety), z jedzeniem (ser, smalec, sok, surówka, słodycze);
- zabawa w kończenie wyrazów. Rodzic mówi początek wyrazu a dziecko kończy. Można posługiwać się obrazkami i wówczas dziecko znajduje wszystkie obrazki zaczynające się na daną sylabę;

- liczenie przez dziecko ilości sylab, głosek w słowach, określanie miejsca danej głoski (pierwsza, druga, ostatnia itp.);

Poleca: Ewa Jamróz

Propozycje zabaw opracowane w oparciu o https://www.edukacja.edux.pl/p-43030-wskazania-do-pracy-przyklady-cwiczen.php